Educational Material

LARIAM®

AUSTRIA ǀ ÖSTERREICH - Behördlich beauflagtes Schulungsmaterial für medizinisches Fachpersonal für Lariam® 250 mg, Tablette

SWEDEN ǀ SVERIGE - Utbildningsmaterial för att minimera risken som är associerad med användningen av Lariam® 250 mg, tabletter